• Onderwijs Mediation

  Mensen maken onderwijs.

  Binnen het onderwijs is communicatie, samenwerking en onderling vertrouwen belangrijk. Onderwijsmensen oefenen in betrekkelijke vrijheid hun vak uit. De kinderen zijn belangrijk, de resultaten, het primaire proces, de inhoud. De onderlinge samenwerking en de verhoudingen tussen de medewerkers zijn meestal geen gespreksonderwerp. Als er dan eenmaal een conflict is, gaat het er soms heftig aan toe.
 • Zorg Mediation

  Samen zorgen in de zorg.

  In de zorg draait het om de behandeling en begeleiding van patienten. Veel zorg wordt geboden in teams die samenwerken rond een bepaald onderwerp. Communicatie binnen de samenwerking is daar essentiele voorwaarden. Als er niet gecommuniceerd wordt of er zijn spanningen wordt het niet alleen spannend, maar kunnen er ook risico's ontstaan bij het leveren van goede zorg.
 • Kerk Mediation

  Kerk en inspiratie.

  In kerkgemeenschappen kunnen conflicten diep ingrijpen soms wel een of twee generaties lang. Het openen en communiceren over conflciten binnen kerken vraagt niet alleen om kennis van conflictbemiddeling, maar ook om kennis en inspiratie over het geloof en de relatie die dat heeft met het leven. Vastgelopen conflicten binnen kerkgemeenschappen kunnen worden opgepakt en opgelost.
 • Familie Mediation

  Ruzie in de familie.

  Conflicten in de familie kunnen soms grote gevolgen hebben. Soms zien familieleden elkaar lange tijd niet omdat er wat tussen hen staat. Wie zet de eerste stap? Mediation kan helpen om het gesprek te openen en een nieuwe start te maken. Onderwerpen die kunnen spelen zijn: conflicten in het familiebedrijf, zorg en omgang, familieruze en oud zeer. Familie mediation is geen therapie, maar werkt wel heldend.

WELKOM BIJ HILVERSMEDIATION

Hilversmediation is als MfN registermediator specialist in het bieden van mediation binnen zorginstellingen, scholen en kerken. Daarnaast kan mediation worden ingezet bij conflicten binnen gezinnen en families. Hilversmediation is een initiatief van Albert Hilvers. Deze site biedt informatie over mediation en over onze werkwijze. Na telefonische- of schriftelijke aanmelding wordt indien gewenst binnen een termijn van 1 week gestart met een intakegesprek met beide partijen afzonderlijk. Na het intake gesprek volgt een aantal gesprekken met beide partijen. Gemiddeld zijn zo'n 3 gesprekken van 1,5 uur nodig. Aan het eind van de mediation wordt het resultaat vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wij werken in de Noordelijke provincies, maar ook in Gelderland en Overijssel.

EEN CONFLICT? EEN VERHAAL!

Elk conflict vertelt een verhaal. Een verhaal met emotie, met geschiedenis en met lading. Bij een conflict zijn meestal minimaal twee partijen betrokken. Beide conflictpartijen kennen een eigen verhaal. Het lukt mensen soms niet om, zonder hulp, te veranderen. Veranderen kost moeite. Gezichtsverlies? Je kunt toch niet zomaar toegeven. Uiteindelijk is het de schuld van de ander. Schijnbaar gaat het dan om onverplaatsbare rotsblokken verankerd in de grond. Toch is het mogelijk, om met hulp, die posities te veranderen zonder dat daar schade door geleden wordt. Binnen de mediaton wordt met beide partijen gezocht naar een nieuw verhaal. Een verhaal waar beide partijen zich in kunnen herkennen. Een verhaal dat het mogelijk maakt om een nieuwe positie in te nemen. De hunebedbouwers lukte het om, met moeite, stenen naar speciale plaatsen te krijgen. De stenen kwamen in een nieuwe context te liggen. Ze vormden als het ware een nieuw verhaal. Een nieuwe werkelijkheid!! Meer informatie?

WAT IS MEDIATION.

Conflictbemiddeling of mediation is een poging van een bemiddelaar om twee of meer personen of groepen die een geschil hebben tot elkaar te brengen om tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen. Bemiddeling kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten. Meer informatie?

WAT IS EEN MfN registermediator?

De MfN registermediator voldoet aan het beroepsprofiel MfN mediator, beschikt over de vereiste kennis en vaardigheden, houdt zich aan de gedragsregels voor MfN mediaters, werkt met een mediationovereenkomst, volgens het MfN mediation Reglement, onderhoudt zijn vakbekwaamheid, gaat op een professionele wijze met partijen om en valt onder het klacht- en tuchtrecht van het MfN . Hilversmediation voldoet aan deze eisen die zijn gesteld door het MfN en kan vanaf 2012 de titel van registermediator voeren.